Thông Báo Triệu Tập Thí Sinh Đủ Điều Kiện, Tiêu Chuẩn Tham Dự Vòng 2 Kỳ Tuyển Dụng Viên Chức Tại web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới Năm 2023

THÔNG BÁO
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức tại web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới năm 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Files