Trang chủ - Web cá độ bóng đá

Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: [email protected]

Thông báo

Yêu Cầu Báo Giá Gói Thầu Mua Thuốc Lần 1 Năm 2024

web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua thuốc lần 1 năm 2024 với các nội dung...

Thông Báo Quyết Định Về Việc Phê Duyệt Kết Quả Kỳ Xét Thăng...

Thông báo quyết định Về việc phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tại Bệnh viện. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM-CUBA ĐỒNG...

Thông Báo Chào Giá Gói Thầu Cung Cấp Thiết Bị Công Nghệ...

web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua thiết bị công nghệ thông tin phục vụ...

Thông Báo Chào Giá Gói Thầu Cung Cấp Thùng Tôn Đựng Tài...

web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua thùng tôn đựng tài liệu phục vụ chuyên...

Thông Báo Chào Giá Gói Thầu Cung Cấp Dù Gấp Khúc Và Bình...

web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua dù gấp khúc và bình nước phục vụ hiến...

Thông Báo Chào Giá Gói Thầu Cung Cấp Công Cụ Hành Chính...

web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp công cụ hành chính cho khoa Khám...