Thông Báo Công Nhận Kết Quả Trúng Tuyển Kỳ Xét Tuyển Viên Chức Năm 2023 Của web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-BV ngày 29/01/2024 của Giám đốc web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 của web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới; web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới xin thông báo thí sinh đã trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2023 của web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới đến tại phòng Tổ chức cán bộ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển được gửi trực tiếp bằng đường bưu điện về theo địa chỉ thí sinh đăng ký để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, hồ sơ bao gồm: 1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 2. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 do cơ quan có thẩm quyền cấp (Phiếu được bộ phận một cửa của cơ quan Sở Tư pháp tỉnh cấp trong thời hạn 10 ngày khi có yêu cầu, vì vậy đề xuất các ông/bà sau khi nhận được thông báo này xuống cơ quan có thẩm quyền đề nghị cấp phiếu theo quy định để kịp thời gian làm hồ sơ tuyển dụng). web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới thông báo để ông (bà) biết và thực hiện theo đúng quy định Lưu ý: Thí sinh trúng tuyển phải mang theo thông báo trúng tuyển kèm theo phong bì có dấu bưu điện khi đến Bệnh viện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Trân trọng!

Files