Trang chủ - Web cá độ bóng đá

Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: [email protected]

BAN GIÁM ĐỐC

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CUBA ĐỒNG HỚI

GIÁM ĐỐC

BS. CKII. Nguyễn Đức Cường

PHÓ GIÁM ĐỐC
BS. CKII. Trần Tiến Hùng

PHÓ GIÁM ĐỐC
TS. BS. Trần Thị Sơn Trà