Thông Báo Chào Giá Gói Thầu Cung Cấp Thiết Bị Công Nghệ Thông Tin

web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua thiết bị công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu cho các khoa phòng trong toàn viện với nội dung cụ thể như sau:

 1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
 2. Đơn vị yêu cầu báo giá:
 • Tên: web cá độ bóng đá – CuBa Đồng Hới
 • Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
 1. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 • Họ tên: Trần Thị Quỳnh Anh
 • Chức vụ: Kế toán
 • Điện thoại: 0914.750.818
 • Email: [email protected]
 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Bộ phận văn thư, web cá độ bóng đá - Cu Ba Đồng Hới, Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.

 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h00 ngày 21 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024

 1. Nội dung yêu cầu báo giá (Có file chi tiết kèm theo)

Files