Thông Báo Về Việc Về Việc Đăng Ký Tham Dự Và Tham Gia Báo Cáo Hội Nghị Khoa Học Bệnh Viện Mở Rộng Lần Thứ Xv – Năm 2024

1. Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến ngày 29 – 30 tháng 8 năm 2024

2. Địa điểm: Celina Peninsula Hotel, đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3. Thời hạn đăng ký:

- Nhận đăng ký tham dự Hội nghị: Trước ngày 15/8/2024.

- Nhận Phiếu đăng ký tham gia báo cáo tại Hội nghị: Trước ngày 05/07/2024.

-  Nhận bản Báo cáo gốc chưa chỉnh sửa: Trước ngày 15/07/2024.

- Nhận bản Báo cáo hoàn chỉnh: Trước ngày 05/08/2024.

4. Thông tin gửi Phiếu đăng ký, Báo cáo và đăng ký tham dự Hội nghị: Quý đồng nghiệp gửi Phiếu đăng ký, Báo cáo và đăng ký tham dự Hội nghị xin vui lòng liên hệ:

BS.CKII. Hoàng Minh Hùng, Phụ trách phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng ban Thư ký Hội nghị, số điện thoại/Zalo: 0389107472;

ThS. Lê Thanh Tùng, chuyên viên phòng Kế hoạch Tổng hợp, số điện thoại/Zalo: 0914055116;

Hoặc Email: [email protected]

Thông tin chi tiết của Hội nghị Khoa học được đăng tải trên trang website: //alxblck.com/

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời./.