Quyết Định 4948/qđ-byt Phê Duyệt Bổ Sung 330 Kỹ Thuật

Quyết định số 4948/QĐ-BYT về Phê duyệt bổ sung Danh mục 330 kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại web cá độ bóng đá -Cu Ba Đồng Hới 

có nội dung sau: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục 330 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại web cá độ bóng đá -Cu Ba Đồng Hới (Danh mục kỹ thuật kèm theo).

Điều 2. web cá độ bóng đá -Cu Ba Đồng Hới có nhiệm vụ bảo đảm về tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực có trình độ chuyên môn để thực hiện các kỹ thuật trong khám, chữa bệnh đã được phê duyệt bổ sung; thực hiện đúng các quy định liên quan của pháp luật, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng của Bộ Y tế và Giám đốc web cá độ bóng đá -Cu Ba Đồng Hới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm phía dưới.

Files