Nghỉ Ốm Thứ Bảy Có Được Tính Vào Thời Hạn Hưởng Chế Độ Ốm Đau Hay Không

Chế độ ốm đau là quyền lợi mà người lao động và người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy nghỉ ốm thứ Bảy có được tính vào thời hạn hưởng chế độ ốm đau hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.

  1. Đối tượng được hưởng chế độ ốm đau

Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

  1. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Căn cứ theo Điều 25 Luật BHXH năm 2014 thì điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động đang tham gia BHXH là:

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

- Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

  1. Nghỉ ốm thứ Bảy có được tính vào thời hạn hưởng chế độ ốm đau không?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật BHXH 2014 thì thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần, cụ thể như sau:

-  Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

- Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Như vậy, trong trường hợp này, việc có tính thứ Bảy vào thời gian hưởng chế độ ốm đau hay không còn tùy thuộc vào việc ngày thứ Bảy có phải là ngày làm việc đối việc công việc của người lao động và viên chức đó hay không. Ngày làm việc là số ngày phải làm việc của người lao động trong một tháng theo nội dung thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, được thể hiện trên Hợp đồng lao động nhưng không được trái với quy định của Bộ luật Lao động.

Ngoài ra, đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

- Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

- Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

Còn thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, với bài viết trên hy vọng sẽ giải đáp phần nào câu hỏi “Nghỉ ốm thứ Bảy có được tính vào thời hạn hưởng chế độ ốm đau không?” của người lao động và viên chức, đảm bảo quyền lợi của người lao động và viên chức khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội.