Họp Mạng Lưới Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn Quý I Năm 2024

Đánh giá lại công tác KSNK bệnh viện trong  quý I năm 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Chiều ngày 16/04/2024, Bệnh viện Hữu Nghị Việt nam – CuBa Đồng Hới tổ chức họp Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) quý I năm 2024.

Chủ trì cuộc họp: ĐD.CKI. Hoàng Trọng Đạt _Trưởng khoa KSNK. 

Thành phần tham dự gồm có các thành viên trong mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn của các khoa/phòng.

Trong cuộc họp Trưởng khoa KSNK đã báo cáo kết quả thực hiện Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định ; đặc biệt nhấn mạnh các vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Các thành viên mạng lưới tham dự đã lắng nghe, thảo luận và đóng góp ý kiến đồng thời thống nhất phương hướng nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực kiểm soát nhiễm khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng trong tình hình thực tế hiện nay.

Một số hình ảnh cuộc họp: