Trang chủ - Web cá độ bóng đá

Hotline: 0962451414    Cấp cứu: 0913125115    Tư vấn cai thuốc lá: 18008056    Đặt lịch khám: 0814350359    Liên hệ: [email protected]

Hiện tại có một số mảnh nắp sọ của bệnh nhân khoa Ngoại thần kinh gửi tại Ngân hàng máu của khoa Sinh hóa - Huyết học –Truyền máu thời hạn trên 18 tháng mà bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không nhận lại, vì vậy Hội đồng chúng tôi tiến hành hủy 34 mảnh nắp sọ gồm có danh sách như sau:

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

NGÀY PHẨU THUẬT

GHI CHÚ

1.       

Phạm Trường  Sơn

1970

10/12/2018

 

2.       

Nguyễn Văn Thế

82T

10/2/2018

 

3.       

Phạm Thanh Bình

1956

5/11/2019

 

4.       

Nguyễn Trường  Cưỡng

1964

4/8/2019

 

5.       

Lê Thị Thật

73T

15/8/2019

 

6.       

Phi  Buôn SY VONGSA CU

1957

20/3/2019

 

7.       

Hồ Đàn

1998

25/8/2019

 

8.       

Nguyễn Quốc Huy

1961

19/3/2019

 

9.       

Đinh Xuân Khiêm

1998

31/1/2019

 

10.  

Cao Thị Đại

1972

3/12/2019

 

11.  

Phạm Thị Huê

75T

8/7/2019

 

12.  

Ngô Sỹ Hùng

1971

9/12/2019

 

13.  

Phan Cảnh Khanh

1958

12/4/2020

Đã gửi thư

14.  

Lê Chánh Rẹc

1956

1/9/2020

 

15.  

Dương Thị Hòa

1954

3/1/2020

Đã gửi thư

16.  

Đinh Văn Hùng

1978

5/1/2020

 

17.  

Phùng Thị Thủy

1961

8/6/2020

Đã gửi thư

18.  

Dương Hữu Tuyến

1971

8/5/2020

 

19.  

Lê văn Huân

1979

25/7/2020

 

20.  

Hồ Văn Dưỡng

1968

17/8/2020

 

21.  

Phan Thanh Lâm

1963

5/11/2020

Đã gửi thư

22.  

Đinh Văn Hùng

1978

05/01/2020

 

23.  

Dương Hữu Tuyền

1971

08/05/2020

 

24.  

Hoàng Văn Cư

1968

19/06/2021

Đã gửi thư

25.  

Trần Văn Hiếu

1980

15/01/2021

Đã gửi thư

26.  

Nguyễn Xuân Tính

1956

20/09/2021

Đã gửi thư

27.  

Trần Quốc Tùng

1957

04/07/2021

 

28.  

Trần Văn Cuối

1997

15/03/2021

 

29.  

Lê Đức Thiện

1979

17/03/2021

 

30.  

Nguyễn Ngọc Kính

1949

10/08/2021

Đã gửi thư

31.  

Nguyễn Văn Hoá

1978

07/02/2021

 

32.  

Nguyễn Văn Ánh

1959

15/01/2021

 

33.  

Phan Thanh Bình

1980

20/06/2021

 

34.  

Đặng Ngọc Tuấn

1999

16/12/2021

 

 

Lý do: Hết thời gian sử dụng